Nacházíte se zde: Úvod EU Projekty

EU Projekty

OP PIK Nízkouhlíkové technologie I. výzva
Č. projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_042/0007255
Pořízení inovativního a unikátního technologického zařízení k získávání druhotných surovin

Cílem projektu je zefektivnění procesu získávání druhotných surovin, a to prostřednictvím aplikace inovativního a unikátního technologického zařízení, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Provozovna

TLAK SMOLÍK s.r.o.
Třída 1. máje 8
691 41 Břeclav 4
info@tlak.smolik.cz

Nahoru