Nacházíte se zde: Úvod Stavby a služby Protlaky pod komunikacemi

Protlaky - mikrotunelování

Mikrotunelování je bezvýkopová technologie využívaná k umístění plastových nebo ocelových chrániček sloužících k protažení inženýrských sítí - potrubí na vodu, kanalizaci, plyn, kabelové vedení, eventuálně k odvětrání sklepních a podzemních prostor přes problematická území jako komunikace, vozovky, zpevněné plochy, pod budovami, železnicemi, vodními plochami a vodními toky bez jejich narušení nebo omezení užívání.

ROZDĚLENÍ PODLE PROVÁDĚNÍ

  • Neřízená protlačovací raketa
  • Beranění ocelového potrubí pomocí ramovací rakety
  • Zatláčení ocelového potrubí pomocí hydraulické stolice
  • Řízený vrtaný protlak pomocí vrtné soupravy

PROVÁDÍME

Protláčecí zemní raketa pneumaticky zaráží ocelové potrubí nebo za sebou zatahuje PVC nebo PE potrubí do průměru 150 mm a do délky 60 m.

Ramovací raketa pneumaticky zaráží ocelové potrubí do průměru 600 mm a do délky 60 m.

Hydraulická souprava zatláčí ocelové, specielní keramické nebo železobetonové potrubí do průměru 1600mm a do délky 60 m.

NEŘÍZENÁ ZEMNÍ RAKETA / PNEUMATICKÉ KLADIVO GRUNDOMAT

Neřízená zemní raketa / pneumatické kladivo Grundomat

Používá se na celém světe už přes 30 let. Při podzemním pokládání vodovodních a kanalizačních přípojek se hlavně používají zemní rakety, které jsou poháněny stlačeným vzduchem a pracují samočinně s vytlačováním půdy do okolí, přitom dokáží prorazit kamenitou půdu a dokonce i zdivo. Nové potrubí se zatahuje současně s propichovacím kladivem nebo dodatečně se zasouvá. Zemní raketa je zaměřovací optikou nasměrována na cíl, přičemž dosahuje jako neřízená, při délce průpichu od 10 do 15 metrů, přesně do nasměrovaného cílového bodu. Požadované nadloží - 10-ti násobek průměru stroje.

BERANĚNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ GRUNDORAM

Beranění ocelového potrubí Grundoram

Beranění stlačeným vzduchem razí dynamickými účinky s průraznou silou až 40 000 kN ocelové potrubí do průměru 4000 mm a délky do 80 m do téměř všech tříd zemin bez náročného pažení pod silnicí, hrází, železnicí atd. Po dosažení cíle je zemina podle průměru potrubí pneumaticky, hydraulicky nebo mechanicky odstraněna a požadované potrubí je přesně uloženo, mezikruží vyplněno. Tato metoda se také používá při stavbě tunelu vytvářením tzv. vějíře z trub.

HORIZONTÁLNÍ VRTÁNÍ S VÝPLACHEM - ŘÍZENÝ VRTNÝ SYSTÉM GRUNDODRILL

Horizontální vrtání s výplachem - řízený vrtný systém Grundodrill

Je jedinečný s příklepovým nástrojem - kladivem. Metoda řízeného horizontálního vrtání s výplachem umožňuje bezvýkopovou a ekologickou pokládku kabelů a potrubí: v dlouhých trasách, příčné podchody silnic, dálnic, kolejí a vodních překážek (řeky, jezera, atd.) od DN 40 až po DN 600 a délky přes 500 m. Vrtná souprava s tažnou a tlačnou silou od 40 do 200 kN vrtá v zemině třídy 3 - 5, s příklepovým nástrojem do třídy 6. Pilotní vrt je přesně provrtán při použití vrtné suspenze spolu s řídícím polohovým systémem a pak pomocí rozšiřovací hlavy při jednom či více postupech rozšířen. Při tom je vyvrtán otvor, který je pažen bentonitovou suspenzí. Při zpětném zatahování vrtných trubek je zatahováno potrubí z umělé hmoty (PE-HD, PE-X, PP, atd.), litiny, oceli nebo z vláknobetonu.

Protlak

Kontaktní osoba

Štěpán Smolík
tel.: 608 770 840
e-mail: smolik@tlak.smolik.cz

Právě realizujeme

Provozovna

TLAK SMOLÍK s.r.o.
Třída 1. máje 8
691 41 Břeclav 4
info@tlak.smolik.cz

Nahoru