Nacházíte se zde: Úvod Stavby a služby Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu

Adresa

Recyklační dvůr Hrušky – pozemek č. 1890/18 a 1890/19 v k.ú. Břeclav (za motorestem U Husára)
Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 15:30 hodin
Mapa: Najdete nás zde 

Recyklační dvůr zajišťuje výkup, uložení, mezioperační skladování a vlastní recyklaci stavebních odpadů drcením a tříděním na frakce. Současně zajišťuje prodej a nakládku recyklátu pro odběratele.

Ekologicky zpracováváme stavební a demoliční odpad

 • beton
 • cihly
 • tašky a keramické výrobky
 • směsi nebo oddělené frakce betonu
 • kamenivo

Stavební a demoliční odpad má velké množství využití. Při recyklaci vzniká tzv. druhotná surovina – recyklát, který se využívá např. při stavbě silnic, k zásypům, ke srovnání terénu atd.

recyklace

CENÍK

Katalog. číslo Název druhu odpadu Cena za t
170 101 Beton max. 0,8 m × 0,8 m 120,- + DPH
170 101 Beton od 0,8 × 0,8 m a více 150,- + DPH
170 102 Cihly 500,- + DPH

170 107

170 107

Tašky a keramické výrobky

Ytong, Porfix

500,- + DPH

1 000,- + DPH

170 101 Železobeton max. 0,5 m × 0,8 m 175,- + DPH

170 101

170 302

Železobeton od 0,5 × 0,8m a více

Asfaltové kry bez dehtu

700,- + DPH

650,- + DPH

Prodej recyklované sutě

Název druhu odpadu Cena za t Frakce

Cihelná recyklovaná suť

30,-

30,-

80,-

0/63

0/16

0/32

Betonová recyklovaná suť 200,- 0 – 63 mm
  200,- 32 – 63 mm
 

300,-

250,-

10 – 32 mm

0 – 32 mm

Nabízené mobilní služby

Recyklace stavebních materiálů, tj. drcení a třídění na frakce 0-16, 16-32, 32-63mm je také možno provádět přímo na místě demolice nebo na staveništi , lze tak výrazně ušetřit finanční prostředky za dopravu odpadu a skládkové poplatky, jelikož recyklát je možné použít jako materiál přímo na staveništi. Zpracování je prováděno mobilní drtící a třídící jednotkou.

Cena mobilních služeb

1. cena za zpracovanou tunu
Drcení + odhlinění stavební suti + nakladač Dohodou  
Drcení + odhlinění stavební suti bez nakladače Dohodou
Drcení + třídění stavební suti + nakladač Dohodou
Drcení + třídění stavební suti bez nakladače Dohodou
Třídění recyklátu, štěrku + nakladač Dohodou
Třídění recyklátu, štěrku bez nakladače Dohodou
2. cena jako denní nájemné za stroj
Cena denního nájemného za stroj dle individuální dohody.
Např. Drtič + nakladač Dle domluvy

Přepravu strojů hradí objednatel.

Přehled odpadů – nežádoucích příměsí

Katalog. číslo Název druhu odpadu
150 101 Papírový nebo lepenkový obal
150 102 Plastový obal
150 103 Dřevěný obal
150 104 Kovový obal
150 105 Kompozitový obal
150 106 Směsný obal
170 201 Dřevo
170 202 Sklo
170 203 Plast
170 401 Měď, bronz, mosaz
170 402 Hliník
170 405 Železo a ocel
170 602 Izolační materiály neuvedené pod č. 170 603

TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

 1. Mobilní čelisťový drtič HARTL POWERCRUSHER PC1055 J ( dále jen MČD ) je určen k drcení přírodních materiálů, stavební suti, betonu, železobetonu a podobných materiálů ve středně velkých štěrkovnách nebo recyklačních deponiích.
  MČD se sestává z násypky o objemu 3,5 m3, hydraulicky poháněného vibračního podavače, který nasypaný materiál stálou rychlostí dodává do čelistí drtiče. Pod vibračním podavačem a vstupem do drtiče je odhliňovací pás, který slouží k separaci hlinitých částí. K drcení materiálu je použit čelisťový drtič o rozměrech 1000 x 550 mm, drcený materiál je drcen dvěmi čelistmi (jedna pohyblivá, druhá pevná). Rozdrcený materiál je vynášen hlavním pasem. Při využití MČD k recyklaci je nad hlavním vynášecím pasem zabudován magnetický separátor kovů.
  Pohon zajišťuje vznětový motor CAT C7. Drtič je poháněn klínovými řemeny. Veškeré ostatní pohony jako např. pohon dopravníků, pojezdu, vibračního podavače jsou poháněny hydromotory tlakovou hydraulikou z centrálního čerpadla na motoru.
  MČD se pohybuje na pásovém podvozku s maximální rychlostí 1,2 km/hod a se stoupavostí max. 20°.Drtič lze ovládat manuálně nebo pomocí dálkového ovládání.
 2. Mobilní dvousítný třídíč zařízení HARTL POWERCRUSHER HCS 3715 ( dále jen MDT) je určen k tříděni přírodních materiálů, stavební suti, betonu a podobných materiálů ve středně velkých štěrkovnách nebo recyklačních deponiích. 
  MDT se sesestává z násypky o objemu 8 m3. Násypka je vybavena roštem přetřídění, který zabraňuje vstupu nadměrného materiálu do MTZ. Vyklápění tohoto roštu je dálkově ovládané. V násypce je umístěný dopravník o šíři 1050 mm určený pro dopravu materiálu do vlastního třídícího boxu. Třídící box je dvousítný a je vybaven dvouložiskovým systémem uložení hřídele. Velikost horní i dolní sítové plochy je 3650x1500 mm. Roztříděný materiál putuje na dva boční a jeden hlavní vynášecí pas.
  Pohon zajišťuje vznětový motor CAT 3054C. Všechny pohyblivé součásti MDT jsou poháněny pomocí hydromotorů a pístnic z centálního čerpadla na motoru.
  MDT se pohybuje na pásoém podvozku s maximální rychlostí 1,2 km/hod a se stoupavostí max. 20°. Třídič lze ovládat pomocí kabelového dálkového ovládání.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACITĚ

DrtičDvouvzpěrný čelisťový drtič stavební suti Hartl PC 10/55J

 • Velikost vstupního materiálu: 1000mm x 550mm
 • Výkon drtiče: max. 200t/h
 • Pohon: dieselmotor
 • Velikost třídící plochy: 3650x1500
 • Výkon třídiče: max. 300t/h
 • Pohon: dieselmotor
 

DrtičHrubotřídič Keestrack Novum K4

 • Velikost třídící plochy: 4200x1500
 • Výkon třídiče: max. 350 t/h
 • Pohon: dieselmotor
 

Haldovací pás Keestrack S5

 • Výkon pásu: max. 500 t/h
 • Kypovací výška: max. 9,4 metru
 • Pohon: dieselmotor

Kontaktní osoba

Michal Smolík
tel: +420 608 770 851
e-mail: michal@tlak.smolik.cz

Právě realizujeme

Provozovna

TLAK SMOLÍK s.r.o.
Třída 1. máje 8
691 41 Břeclav 4
info@tlak.smolik.cz

Nahoru